Kijk voor meer informatie op mijn andere websites:
www.janson.academy
www.hettaallab.nl


Je kunt deze sites ook op je smartphone bekijken. Type daarvoor achter het
adres /mobile en via de menuknop heb je dan alles bij de hand.

Contactformulier

Klik hier - om een bericht te sturen en/of - om je te abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief.

Mijn nieuwsbrief
Op zoek naar letters
ontvang je dan gratis,
10x per jaar, per mail. 

Wat biedt JansonAdvies?

JansonAdvies is de officiële naam van mijn adviesbureau.
Daarnaast gebruik ik ook wel de naam Janson Academy, doordat ik die naam heb gekozen voor een andere website. Hierop publiceer ik veel vakinhoudelijke informatie bij mijn werkzaamheden en de achterliggende visie daarvan.

Vanuit mijn bureau ondersteun ik teams van basisscholen, die de behoeften van hun leerlingen tot uitgangspunt voor hun dagelijks handelen willen maken. Niet voor niets staat in de WPO vermeld dat elke basisschool een ononderbroken ontwikkeling voor al hun leerlingen mogelijk moet maken.

Mijn inbreng gaat daarom steeds om de samenhang tussen professionalisering en schoolontwikkeling, die als de helften van een ritssluiting in elkaar moeten passen (zoals prof. Geert Kelchtermans uit Leuven dat ooit treffend beschreef).

Ik ben zowel reken- als taalexpert.
Op beide gebieden heb ik de nodige artikelen en boeken gepubliceerd.

Een sterk voorbeeld hiervan is mijn zowel taalkundig als leerpsychologisch onderbouwde spellingdidactiek.


Deze door mij ontwikkelde didactiek staat beschreven in mijn boek
Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek.

Zoals die ondertitel al aangeeft, heeft hierin ook de recente, op betekenis gerichte grammaticadidactiek een plaats gekregen.

De bijbehorende oefenkaarten voor spelling, die zijn geordend volgens de door mij onderscheiden categorieën, zijn voor wie met deze didactiek gaat werken, op mijn website hettaallab.nl gratis beschikbaar.

Dat kan digitaal via het beeldscherm, maar ook op papier, als je die oefen-kaarten print...
Zie voor alle details: 
www.hettaallab.nl.


Ook houd ik me al geruime tijd bezig met de belangrijke aspecten talent-ontwikkeling en begaafdheid.

Traditioneel waren die beperkt tot via toetsen opgespoorde leeringen, maar ik heb ervaren dat die aspecten gelden voor alle leerlingen.

Juist doordat het normaal is dat al die kinderen verschillen, is het heel essen-tieel om bij ieder van hen uit te gaan van hun eigen mogelijkheden en de al opgedane ervaringen, zodat zij alle-maal de noodzakelijke kansen krijgen.


Ook doe ik mee met de academie van wij-leren.nl, waar ik beschikbaar ben voor enkele leergangen en webinars.

Dit is ook een van de redenen om o.a. samen te werken met Jeelo, je eigen leer-omgeving (zie www.jeelo.nl), omdat thematisch onderwijs veel kansen biedt om onderwijs betekenisvol te maken voor alle leerlingen.

Het veranderingsproces dat je als team van een vernieuwende school door-loopt, begeleid ik daarom als een team-gericht traject, zodat de daarvoor noodzakelijke professionalisering en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van de inhoud en organisatie samen kunnen opgaan en elkaar versterken.

Wat mijn diverse ondersteunings-mogelijkheden  inhouden en kunnen opleveren, heb ik op een andere website beschreven: kijk daarvoor op www.janson.academy.


Daar zijn ook mijn artikelen van de laatste jaren te downloaden.


Voor onderwijsgevenden, die hun taalonderwijs willen aanpassen en/of uitbreiden met, of invullen door opdrachten met een meer open karakter, heb ik die derde website ontwikkeld: Het Taallab.

Dat is een voor iedereen vrij toegankelijke website, waarop ik veel verrijkende opdrachten bij de verschillende aspecten van taalonderwijs heb gezet.
Vaak hebben die een meer op onderzoek gerichte vorm, waardoor de kinderen er actief mee aan de gang kunnen, zowel op basis van hun voorkennis, als in overleg met een of twee andere leerlingen.

Deze verzameling opdrachten zal ik regelmatig verder uitbreiden.

Verder staat op deze website ook het oefenmateriaal, dat hoort bij de boeken die ik heb geschreven over spelling, lezen en grammatica .


Is hierdoor je interesse gewekt?

Wil je weten wat ik op basis van al deze inhouden zou  kunnen betekenen voor jullie team?


Gebruik dan het contactformulier (links).
Ik denk dan graag met jullie mee!

Dolf Janson

Bestellijst boeken
Via dit formulier kun je de negen recent door mij geschreven boeken bestellen, zonder verzend-kosten. Er is geen voorraad, want het is print-on-demand, maar je ontvangt ze binnen een week..
Bestellijst boeken.pdf (161.46KB)