Kijk voor meer informatie op mijn andere websites:
www.janson.academy
www.hettaallab.nl


Je kunt deze sites ook op je smartphone bekijken. Type daarvoor achter het
adres /mobile en via de menuknop heb je dan alles bij de hand.

Contactformulier

Ga naar de contactpagina om een bericht te sturen en/of - om je te abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief.

Mijn nieuwsbrief
Op zoek naar letters
ontvang je dan gratis,
10x per jaar, per mail. 

Wat biedt JansonAdvies?

JansonAdvies is de officiële naam van mijn adviesbureau.
Daarnaast gebruik ik ook wel de naam die ik heb gekozen voor een andere website: Janson Academy.

Hierop publiceer ik veel vakinhoudelijke informatie bij mijn werkzaamheden en de achterliggende visie daarvan.

Vanuit mijn bureau ondersteun ik teams van basisscholen, die de behoeften van hun leerlingen tot uitgangspunt voor hun dagelijks handelen willen maken.

Niet voor niets staat in de WPO vermeld dat elke basisschool voor al hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling mogelijk moet maken.

Mijn inbreng gaat daarom steeds om de samenhang tussen professionalisering en schoolontwikkeling, die als de helften van een ritssluiting in elkaar moeten passen (zoals prof. Geert Kelchtermans uit Leuven dat ooit treffend beschreef).

Ik ben zowel reken- als taalexpert.
Op beide gebieden heb ik de afgelopen jaren al de nodige artikelen en boeken gepubliceerd.

Een sterk voorbeeld hiervan is mijn zowel taalkundig als leerpsychologisch onder-bouwde spellingdidactiek.


Deze door mij ontwikkelde didactiek staat beschreven in mijn boek Op zoek naar letters -de andere spelling- en grammatica-didactiek.

Zoals die ondertitel al aangeeft, is  hierin ook de recente, op betekenis gerichte grammaticadidactiek opgenomen.

De bijbehorende oefenkaarten voor spelling, die zijn geordend volgens de door mij onderscheiden categorieën, zijn voor wie met deze didactiek gaat werken, op mijn website hettaallab.nl gratis beschik-baar.

Dat kan digitaal via het beeldscherm, maar ook op papier, als je die oefenkaarten print...
Zie voor alle details:  www.hettaallab.nl.


Ook houd ik me al geruime tijd bezig met de belangrijke aspecten talentontwikkeling en begaafdheid.

Traditioneel waren die beperkt tot via toetsen opgespoorde leeringen, maar ik heb ervaren dat die aspecten gelden voor alle leerlingen.

Juist doordat het normaal is dat al die kinderen verschillen, is het heel essentieel om bij ieder van hen uit te gaan van hun eigen mogelijkheden en de al opgedane ervaringen, zodat zij allemaal de nood-zakelijke kansen krijgen.


Ook doe ik mee met de academie van wij-leren.nl, waar ik beschikbaar ben voor enkele leergangen en webinars.Dit is ook een van de redenen om o.a. samen te werken met Jeelo, (de afkorting van: je eigen leeromgeving (zie www.jeelo.nl).

Dit is bedacht omdat thematisch onderwijs veel kansen biedt om onderwijs betekenisvol te maken voor alle leerlingen.

Het veranderingsproces dat je als team van een vernieuwende school doorloopt, begeleid ik daarom als een team-gericht traject, zodat de daarvoor noodzakelijke professionalisering en de daaruit voort-vloeiende ontwikkeling van de inhoud en organisatie samen kunnen opgaan en elkaar versterken.

Wat mijn diverse ondersteuningsmogelijk-heden  inhouden en kunnen opleveren, heb ik op een andere website beschreven: kijk daarvoor op www.janson.academy.


Daar zijn ook veel van mijn artikelen van de laatste jaren te downloaden.


+-+-+


Voor onderwijsgevenden, die hun taal-onderwijs willen aanpassen en/of uitbrei-den met en/of invullen door opdrachten met een meer open karakter, heb ik die derde website ontwikkeld: Het Taallab.

Dit is een voor iedereen vrij toegankelijke website, waarop ik de afgelopen jaren al veel verrijkende opdrachten bij de verschillende aspecten van taalonderwijs heb gezet.
Vaak hebben die een meer op onderzoek gerichte vorm, waardoor de kinderen er actief mee aan de gang kunnen, zowel op basis van hun voorkennis, als in overleg met een of twee andere leerlingen.

Ook deze verzameling opdrachten zal ik regelmatig verder uitbreiden.

Verder staat op die taalwebsite ook het oefenmateriaal, dat hoort bij de boeken die ik heb geschreven over spelling, lezen en grammatica .


Is hierdoor je interesse gewekt?

Wil je weten wat ik, op basis van mijn visie op al deze inhouden voor jullie team zou  kunnen betekenen ?

Gebruik dan gewoon het contactformulier.
(in de linker kolom)

Ik denk dan graag met jullie mee!

Dolf Janson

Bestellijst boeken
Via dit formulier kun je de negen recent door mij geschreven boeken bestellen, zonder verzend-kosten. Er is geen voorraad, want het is print-on-demand, maar je ontvangt ze binnen een week..
Bestellijst boeken.pdf (161.46KB)