Kijk voor meer informatie op mijn andere websites:
www.janson.academy
www.hettaallab.nl


.

Contactformulier

Ga naar de contactpagina om een bericht te sturen en/of - om je te abonneren op de maandelijkse gratis nieuwsbrief.

Mijn nieuwsbrief
Op zoek naar letters
,

ontvang je dan per mail,
10x per jaar, bij de start van de maand. 

Wat biedt JansonAdvies?

JansonAdvies is de officiële naam van mijn adviesbureau.
Daarnaast gebruik ik ook wel de naam, die ik voor een van mijn websites heb gekozen: Janson Academy.

Hierop publiceer ik veel vakinhoudelijke informatie, die allemaal aansluit bij mijn werkzaamheden en de achterliggende visie daarvan.

Vanuit mijn bureau ondersteun ik teams van basisscholen, die de behoeften van hun leerlingen tot uitgangspunt voor hun dagelijks handelen willen maken.

Niet voor niets staat in de WPO vermeld, dat het team van elke basisschool voor al hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling mogelijk moet maken.

Mijn inbreng richt zich daarom steeds op de samenhang tussen professionalisering en schoolontwikkeling, die als de helften van een ritssluiting in elkaar moeten passen (zoals prof. Geert Kelchtermans uit Leuven dat ooit treffend beschreef).

Ik ben zowel reken- als taalexpert.
Op beide gebieden heb ik de afgelopen jaren al de nodige artikelen en boeken gepubliceerd.

Een sterk voorbeeld hiervan is mijn zowel taalkundig als leerpsychologisch onder-bouwde spellingdidactiek.


Deze door mij ontwikkelde didactiek staat beschreven in mijn boek Op zoek naar letters, de andere spelling- en grammatica-didactiek.

Zoals die ondertitel al aangeeft, is  hierin ook de recente, op betekenis gerichte grammaticadidactiek opgenomen.

De bijbehorende oefenkaarten voor spelling, die zijn geordend volgens de door mij onderscheiden categorieën, zijn voor wie met deze didactiek gaat werken, op mijn website hettaallab.nl gratis beschikbaar.

Dat kan digitaal via het beeldscherm, maar ook op papier, als je die oefen-kaarten print...
Zie voor alle details:  www.hettaallab.nl.


Ook houd ik me al geruime tijd bezig met die twee belangrijke aspecten van kinderlijke ontwikkeling begaafdheid en talentontwikkeling.

Traditioneel waren die beperkt tot via toetsen opgespoorde leeringen, maar ik heb ervaren dat die aspecten gelden voor alle leerlingen.

Juist doordat het normaal is dat al die kinderen verschillen, is het heel essentieel om bij ieder van hen uit te gaan van hun eigen mogelijkheden en de door hen al opgedane ervaringen, zodat zij allemaal de noodzakelijke kansen krijgen.


Ook doe ik mee met de academie van wij-leren.nl, waar ik beschikbaar ben voor enkele leergangen en webinars.

Dit is ook een van de redenen om o.a. samen te werken met Jeelo, (de afkorting van: je eigen leeromgeving (zie www.jeelo.nl).

Dit is bedacht omdat thematisch onder-wijs voor alle leerlingen veel kansen biedt om het primair onderwijs voor hen betekenisvol te maken .

Het veranderingsproces dat je als team van een zich steeds weer vernieuwende school doorloopt, begeleid ik daarom als een teamgericht traject.
Daardoor kunnen de daarvoor nood-zakelijke professionalisering en de daar- uit voortvloeiende ontwikkeling van de inhoud en de daarmee verbonden  organisatie samen opgaan en zo elkaar versterken.

Wat mijn  ondersteuningsmogelijkheden  inhouden en wat dit voor een team kan opleveren, heb ik op een andere website beschreven: kijk daarvoor maar eens op www.janson.academy.


Daar zijn ook veel van mijn artikelen van de laatste jaren te downloaden.

+-+-+

Voor teams, die hun taalonderwijs willen aanpassen en/of uitbreiden met en/of invullen door opdrachten met een meer open karakter, heb ik een derde website ontwikkeld: hettaallab.nl.

Dit is een voor iedereen vrij toegankelijke website, waarop ik de afgelopen jaren al veel verrijkende opdrachten bij al die aspecten van taalonderwijs heb gezet.
Vaak hebben die een meer op onderzoek gerichte vorm, waardoor de kinderen er actief mee aan de gang kunnen, zowel op basis van hun voorkennis, als in overleg met een of twee andere leerlingen.

Ook deze verzameling opdrachten zal ik regelmatig verder uitbreiden.

Verder staat op die taalwebsite ook het oefenmateriaal, dat hoort bij de boeken die ik heb geschreven over spelling, lezen en grammatica .


Is hierdoor je interesse gewekt?

Wil je weten wat ik, op basis van mijn visie en ervaring, op al deze inhouden voor jullie team kan betekenen?

Gebruik dan gewoon het contact-formulier, dat je vindt op de pagina 'contact'.
Ik denk dan graag met jullie mee!

Dolf Janson

Bestellijst boeken
Via dit formulier kun je de negen recent door mij geschreven en soms ook weer wat geüpdate boeken bestellen, zonder verzendkosten.
Er is geen voorraad, want het is print-on-demand, maar je ontvangt ze binnen een week...

                Bestellijst boeken.pdf (161.46KB)