JansonAdvies

            JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Ik ben afgestudeerd als 
- leraar basisonderwijs (Den Haag), 
- pedagoog (Rotterdam) en
- onderwijskundige (Utrecht).

Ik was leraar basisonderwijs, schoolbegeleider, consulent literaire vorming, docent aan  opleidingen voor remedial teaching en interne begeleiding, locatiemanager van een OBD, kennismanager bij een onderwijsadviesbureau en tot 1-12-2012 senior onderwijsadviseur en -ontwikkelaar bij APS.

Vanaf 1-12-2012 ben ik zelfstandig onderwijsadviseur en –ontwikkelaar en NDV-daltonopleider via mijn bureau JansonAdvies. Ik woon in de Achterhoek, maar werk in heel Nederland.

Momenteel doe ik naast de begeleiding van scholen (o.a. op het gebied van daltonontwikkelking, taal-, spelling- en rekenonderwijs), ontwikkelwerk binnen de Jeelo-community. Ook werk ik samen met De Lerende School bij het ondersteunen van teams die de overgang willen maken van methodegericht naar leerlinggericht onderwijs.
In het schooljaar 2016-2017 heb ik een tweetal boeken geschreven over resp. taaldidactiek en rekendidactiek, gericht op scholen die hun methoden (meer) willen loslaten.

Tot de beëindiging van het project (juli 2016) was ik thema-expert bij School aan Zet voor basisvaardigheden, excellentie, recht doen aan verschillen, opbrengstgericht werken en lerende organisatie. Vanaf maart 2014 was ik daar ook een van de experts op het gebied van Samen leren inhoud geven. Deze toespitsing van School aan Zet was gericht op besturen die met hun scholen het samen leren een stevige impuls willen geven. 

Ik ben lid van de landelijke netwerken van taalexperts en van rekenexperts.  

Sinds eind 2012 ben ik lid van de redactie van het tijdschrift over taalonderwijs MeerTAAL van uitg.Van Gorcum, het 'taalbroertje' van Volgens Bartjens.
Sinds februari 2014 ben ik eveneens redactielid van Volgens Bartjens - ontwikkeling en onderzoek, voorheen PanamaPost-online, 
 dat als verdiepend deel beschikbaar is op de site van Volgens Bartjens
Daarnaast maak ik deel uit van het redactienetwerk van het tijdschrift JSW. 

Doordat ik de door mij ontwikkelde spellingmethode Op zoek naar letters zelf uitgeef, ben ik sinds augustus 2013 ook uitgever.

Ik was gedurende het schooljaar 2015-2016 lid van de syllabuscommissie Ernstige Rekenproblemen (ER). Deze commissie had als taak een addendum (aanvulling) bij de nieuwe Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo te ontwikkelen voor de rekenexamens en rekentoetsen ER. 

Centraal aandachtspunt in mijn werk zijn leerprocessen:
wat is nodig om leerlingen én leraren actief iets te laten leren en opbrengsten van hun inspanningen te laten ervaren? 
Dat lukt als wat zij leren betekenis voor hen heeft, zodat zij zich eigenaar kunnen voelen van dat leerproces. 
Veel veranderingstrajecten die ik ondersteun zijn daarom gericht op de condities om dat steeds meer voor elkaar te krijgen.

Trefwoorden:
eigenaarschap, instructiekwaliteit, interactie, betekenisvol, actief en samenwerkend leren, recht doen aan verschillen, opbrengsten, vertrouwen, building learning power, onderzoekend leren, dalton, vakinhouden in samenhang.

Inhoudelijke expertise: o.a. rekenen/wiskunde, taal/lezen/spelling en talentontwikkeling.

Ik ben lid van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), 
                        de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (VELON),
                        de Nederlandse daltonvereniging (NDV),
                        de Nederlandse jenaplanvereniging (NJPV)
                        de expertgroep bijzonder begaafd van het infopunt onderwijs & talentontwikkeling 
                        het landelijk netwerk taalspecialisten
                        het landelijk netwerk rekenspecialisten
en ben geregistreerd bij het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland.