JansonAdvies

              JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Netwerk en linksHet Taallab is ook een website van JansonAdvies. Hierop staan ideeën voor uitdagende en onderzoekende taalactiviteiten. Regelmatig vul ik deze voorraad suggesties aan. De site richt zich op leraren basisonderwijs, die hun leerlingen meer willen bieden dan lesjes uit een taalboekje.
www.hettaallab.nl
www.janson.academy

 Netwerken


 

 

 


Ik maak deel uit van de Jeelo-community, waarin scholen en experts samenwerken aan permanente verbetering van het basisonderwijs. Een belangrijke manier om dat voor elkaar te krijgen is het tegengaan van de verkokering van vakken. Thematisch leren maakt betekenisvol leren mogelijk en voorkomt zinloos oefenen. 
www.jeelo.nl 

Met vele anderen ben ik auteur van bijdragen over onderwijs op de Informatieve site Wij leren.

wij-leren.nl

Ik voel me verwant aan Onderwijs & De Limes. Deze organisatieherontwerpers hebben een Rijnlandse kijk op onderwijs.

www.delimes.nl/onderwijs.

Ik ben lid van het landelijk netwerk van taalspecialisten

http://nederlands.slo.nl/themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs 

JansonAdvies werkt samen met het Informatiepunt onderwijs & talentontwikkeling; in dat kader ben ik lid van de expertgroep bijzonder begaafd.
talentstimuleren.nl

JansonAdvies is door de Nederlandse daltonvereniging gelicentieerd voor het verzorgen van daltonopleidingen aan leraren, daltoncoördinatoren en schoolleiders.

www.dalton.nl

Ik ben aangesloten bij het Sprekersinstituut onderwijs - inspirerende sprekers voor het onderwijs.

http://www.sprekersinstituutonderwijs.nl/

 

 


Ik ben betrokken bij drie tijdschriften die Koninklijke Van Gorcum uitgeeft:

Ik ben lid van de redactie van Meer Taal, tijdschrift over taal en taaldidactiek voor het basisonderwijs en de pabo's.
Voor een abonnement: 
http://www.vangorcum.nl/meertaal

Ik ben lid van de redactie van PanamaPost Online, de digitale verdieping over rekendidactiek voor lerarenopleiders, -nascholers en -adviseurs bij het tijdschrift Volgens Bartjens, uitgegeven in opdracht van de NVORWO. Zie: 

www.volgens-bartjens.nl/panama-post-online

Ik ben lid van de redactieadviesraad van Talent (tijdschrift over hoogbegaafde kinderen) 
tijdschrift-talent.nl/nlVoor ideeën voor actieve natuurlessen:
www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips

                    .