JansonAdvies

            JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Materialen Op zoek naar letters - de andere spellingmethode

"Vooral de motivatie van de kinderen om te oefenen is bijzonder!" (Leeuwarder Montessorischool)


Op zoek naar letters is een andere spellingmethode dan je gewend bent. 

Dat 'andere' vloeit voort uit de achterliggende didactiek en zie je terug in de vormgeving.
De methode bevat nl. alleen gebruiksmateriaal en heeft dus geen verbruiksmateriaal. 
De leerlingen oefenen in tweetallen en doen dat in vier van de zes fasen mondeling.
Het materiaal voor de leerlingen bestaat uit kaarten met woorden of zinnen, behorend bij een spellingcategorie.
De kaarten zijn dubbelzijdig bedrukt, zodat beide duopartners een eigen pagina hebben, die de ander dan voorleest.
In Op zoek naar letters is er vanaf groep 1 een strikt onderscheid tussen klanken en letters en dat blijft tot en met leerjaar 8. Ook dit is anders dan in andere spellingmethoden.

Inmiddels is de 2e druk verschenen, waarin opnieuw ervaringen en voortschrijdend inzicht zijn verwerkt.
De methode bestaat nu uit: 
 

 • Algemene handleiding en verantwoording
  Hierin staan de achtergronden van de didactiek en de consequenties voor de aanpak in de klas.
  Ook staat hierin een beschrijving van de spellingcategorieën, met steeds een toelichting, voorbeelden en wat achtergrondinformatie. Ten dele zijn dit andere categorieën dan elders, doordat de klanken en niet de letters consequent als uitgangspunt zijn genomen.
 • Oefenkaarten voor klankzuivere woorden
 • Oefenkaarten voor niet-klankzuivere woorden
 • Herhalingskaarten voor klankzuivere en en niet-klankzuivere woorden
 • Oefenkaarten met zinnen (met geaccentueerde niet-klankzuivere woorden)
 • Oefenkaarten voor (beredeneerd) controleren in fase 5 (nog in ontwikkeling)
 • Handleidingen voor elk van de de leerjaren 4 t/m 8
 • Handleiding voor de werkwoordspelling en bijbehorende grammatica, inclusief poster met denkschema
 • Opdracht- en oefenkaarten voor de werkwoordspelling en grammatica 

Verschillende scholen op diverse plekken in Nederland werken nu met deze didactiek. 
Op basis van hun ervaringen is duidelijk dat de didactiek veel potentie heeft.
Tegelijk is gebleken dat het een investering in de professionalisering van het team vraagt.
Enerzijds om de kennis over de spellingsystematiek op te halen, anderzijds om te zorgen dat oefenen een andere betekenis krijgt dan de leerlingen gewend waren. De kaarten moeten niet 'af', maar de doelen moeten bereikt...

Voor de leerjaren 1, 2 en 3 is de handleiding inmiddels in de 3e druk verschenen in een nieuwe uitvoering.
Op zoek naar klanken en letters - doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3 is nu beschikbaar als A5-paperback.
Dit deel is nu ook gewoon via uitgeverij Leuker.nu of via de boekhandel te bestellen.

Alle overige delen van Op zoek naar letters worden door JansonAdvies uitgegeven en zijn daar te bestellen.

 

Hieronder vind je het bestelformulier met een overzicht van alle titels en prijzen.