JansonAdvies

            JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Landelijk Netwerk Taalcoördinatoren

De halfjaarlijkse bijeenkomst van dit netwerk op 5 april 2018 is ditmaal gewijd aan leesonderwijs. Ik zal daar een lezing verzorgen over 'uitdagend en functioneel taalonderwijs als context voor de invulling van leesonderwijs'. Zie: http://nederlands.slo.nl/agenda-overzicht/netwerkdag-voor-taalcoordinatoren-5april18.


Panamaconferentie

Tijdens de jaarlijkse Panamaconferentie over rekendidactiek op 25 en 26 januari 2018, zal ik een werkgroep verzorgen. De inhoud daarvan komt voort uit mijn boek Rekenonderwijs kan anders. Het gaat dan met name om de vragen die samenhangen met die andere benadering van rekenonderwijs die ik daarin voorstel. Zie de conferentiewebsite


Recente activiteiten

Op 9 juni 2017 vond weer de halfjaarlijkse bijeenkomst van het netwerk rekenspecialisten plaats. Ditmaal is het thema 'gepersonaliseerd leren'. Ik heb daar een toespitsing van dit streven naar het vakgebied 'rekenen en wiskunde' verzorgd. Zoals wel vaker als ik vanuit een visie spreek, waren de reacties tegengesteld. Dat is een goed teken vind ik, omdat de praktijken van de diverse collega's ook heel divers zijn. Dan kan niet iedereen blij zijn met mijn benadering...

Op 6 april 2017 gaf ik tweemaal een presentatie voor de managementteams van Kerobei, schoolbestuur in Venlo e.o. Het thema van mijn bijdrage aan deze kennisdag was Opbrengstveroorzakend lesgeven als bijdrage aan rijk onderwijs in de 21e eeuw. 

Op 29 maart 2017 organiseerde Marant de jaarlijkse onderbouwdag in de Holthurnsche Hof in Berg en Dal. Tijdens deze dag verzorgde ik een inspiratiesessie n met als motto Hoe rijk mag jouw onderwijs zijn?  Zie www.marantonderbouwdag.nl  

Op 21 maart 2017 organiserden de redacties van MeerTaal en Volgens Bartjens i.s.m. uitgeverij Van Gorcum opnieuw een conferentie over aspecten van taal en rekenen. Deze conferentie is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden! Houd daarom de conferentiewebsite  www.rekenenoptaal.nl in de gaten.

Op 16 februari 2017 werd er nog zo'n congres georganiseerd, maar dan in Martiniplaza in Groningen. Het programma is dan anders dan in november. Daar verzorgde ik deopeningslezing over rijk onderwijs in de 21e eeuw.

Op 25 november 2016 vond er in Aristo te Eindhoven het congres Dé Dag plaats over hoe basisscholen aandacht kunnen geven aan en inspelen op begaafdheid.

Dit congres volgt op het verschijnen van het boek De Gids, begaafdheid in het basisonderwijs, begin november. Een aantal auteurs zal meewerken aan dit congres, waaronder ook ikzelf. Ik verzorg dan een workshop over de rol van de leraar bij rijk onderwijs.

Op 12 oktober verzorgde ik een practicum over vragen stellen: door leerlingen en aan leerlingenDit gebeurde op de slotbijeenkomst van de Collegereeks nieuwe tijden - anders organiseren die door De Limes-onderwijs is verzorgd voor schoolbesturen in Noord-Holland. De bijeenkomst vond plaats op de Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard.

Op 11 oktober 2016 gaf ik voor de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV) in Lelystad een masterclass (van een dag) over het thema Hoe uitdagend is jouw onderwijs?

Wegens de grote belangstelling op 12 februari organiseerden de redacties van Volgens Bartjens en MeerTaal o16 juni 2016 nogmaals het symposium Rekenen op taal, over de relatie tussen taal en rekenen/wiskundeDe bijeenkomst werd gehouden in congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. Zelf verzorgde ik ook tweemaal een workshop, onder de titel Zie je het voor je? Zie voor info: http://www.rekenenoptaal2016.nl/ 

Op 13 april 2016 verzorgde ik op de tweejaarlijkse daltonconferentie in Deventer een workshop over opbrengstveroorzakend lesgeven

Eveneens op 13 april 2016 gaf ik in Tilburg twee presentaties onder de titel Zelf laten denken helpt! 
Talent in beeld (swv 013) organiseerde toen een studiebijeenkomst i.s.m. het Wetenschapsknooppunt Brabant, De Fontys Hogeschool Kind & Educatie (Pabo Tilburg) en Techniekrijk (Platform Bètatechniek) voor plusklasbegeleiders, intern begeleiders en schoolleiders.

Op 1 maart 2016 verzorgde ik voor de ib'ers van Conexus in Nijmegen een lange masterclass onder de titel Blij met je groepsplan? Deze dag kwam voort uit het enthousiasme van deelnemers vanuit Conexus aan een eerdere masterclass over dit thema. 

Op 15 februari 2016 gaf ik een presentatie voor de studievereniging VOCUS van studenten en alumni  van de opleiding onderwijskunde en de academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) van de Universiteit Utrecht. Mijn onderwerp is 'opbrengstveroorzakend lesgeven'.

Op 12 februari 2016 organiseerden de redacties van Volgens Bartjens en MeerTaal een symposium over de relatie tussen taal en rekenen/wiskunde, onder de titel Rekenen op taal.